Sunday, 23 Jun 2024
Home
Search
Menu
Share
More
26 May 2024 01:38 - 5 minutes reading

Pengertian Isra Miraj: Perjalanan Spiritual Nabi Muhammad SAW

Share This

Isra Miraj adalah peristiwa penting dalam agama Islam yang menandai perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dan kemudian naik ke surga.

Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad SAW diangkut oleh makhluk bernama Buraq ke Masjidil Aqsa, di mana beliau memimpin para nabi sebelumnya dalam sholat.

Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibawa ke surga, di mana beliau bertemu dengan para malaikat, nabi-nabi terdahulu, dan Allah SWT. Beliau juga menerima perintah tentang kewajiban sholat lima waktu.

Kronologi Isra Miraj

Isra Miraj terdiri dari dua bagian utama, yaitu Isra dan Miraj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Miraj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke surga.

Isra

Perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkut oleh Buraq, makhluk berkaki empat dengan wajah manusia, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem.

Perjalanan ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, diperkirakan hanya dalam beberapa jam. Sepanjang perjalanan, Nabi Muhammad SAW melihat berbagai fenomena gaib, seperti pegunungan emas dan perak.

Miraj

Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke surga. Beliau naik bersama Malaikat Jibril melewati tujuh lapis langit.

Di setiap langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Beliau juga melihat berbagai keajaiban, seperti Sidratul Muntaha dan Arasy.

Puncak dari perjalanan Miraj adalah ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah SWT. Beliau menerima perintah tentang kewajiban sholat lima waktu.

Makna Isra Miraj

Isra Miraj memiliki makna yang sangat penting dalam agama Islam. Peristiwa ini menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.

Isra Miraj juga mengajarkan pentingnya ibadah sholat. Perintah tentang sholat lima waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada peristiwa ini menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat muslim.

Hikmah Isra Miraj

Terdapat banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra Miraj. Di antaranya adalah:

Penguatan Iman

Isra Miraj memperkuat iman umat Islam kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT.

Peningkatan Ibadah

Isra Miraj memotivasi umat Islam untuk meningkatkan ibadah mereka, terutama sholat. Perintah tentang sholat lima waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada peristiwa ini menjadi pengingat tentang kewajiban setiap muslim.

Mensucikan Jiwa

Perjalanan Miraj ke surga menjadi pengingat tentang pentingnya mensucikan jiwa. Nabi Muhammad SAW melihat berbagai keajaiban dan keindahan di surga, yang menjadi motivasi untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa.

Laporan Isra Miraj

Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa Isra Miraj kepada para sahabatnya setelah beliau kembali ke Mekah. Laporan ini terdokumentasi dalam Alquran dan hadits.

Dalam Alquran, peristiwa Isra Miraj disebutkan dalam Surat Al-Isra ayat 1. Sementara itu, dalam hadits, terdapat berbagai riwayat yang menceritakan secara detail peristiwa ini, seperti Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

Kontroversi Isra Miraj

Peristiwa Isra Miraj sempat menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Ada beberapa pihak yang mempertanyakan kebenaran peristiwa ini.

Namun, mayoritas ulama Islam menerima Isra Miraj sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, seperti keterangan dari Nabi Muhammad SAW sendiri dan banyaknya riwayat hadits yang menceritakan peristiwa ini.

Tabel Ringkasan Pengertian Isra Miraj

Aspek Penjelasan
Waktu Kejadian Malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian
Rute Perjalanan Masjidil Haram – Masjidil Aqsa – Surga
Makna Bukti keagungan Allah SWT dan kedudukan Nabi Muhammad SAW
Hikmah Penguatan iman, peningkatan ibadah, mensucikan jiwa

FAQ tentang Isra Miraj

1. Apa itu Isra Miraj?

Isra Miraj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke surga.

2. Kapan Isra Miraj terjadi?

Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian.

3. Apa tujuan dari Isra Miraj?

Isra Miraj bertujuan untuk memperkuat iman umat Islam, meningkatkan ibadah, dan mensucikan jiwa.

4. Apa bukti yang mendukung kebenaran Isra Miraj?

Bukti yang mendukung kebenaran Isra Miraj antara lain keterangan dari Nabi Muhammad SAW sendiri dan banyaknya riwayat hadits yang menceritakan peristiwa ini.

5. Siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Miraj?

Malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Miraj.

6. Apa perintah yang diterima Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Miraj?

Nabi Muhammad SAW menerima perintah tentang kewajiban sholat lima waktu pada peristiwa Isra Miraj.

7. Apa makna dari sholat lima waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada Isra Miraj?

Sholat lima waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada Isra Miraj menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat muslim.

8. Apa saja hikmah dari peristiwa Isra Miraj?

Hikmah dari peristiwa Isra Miraj antara lain penguatan iman, peningkatan ibadah, dan mensucikan jiwa.

9. Apakah Isra Miraj merupakan peristiwa nyata?

Mayoritas ulama Islam menerima Isra Miraj sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.

10. Mengapa Isra Miraj menjadi peristiwa penting dalam Islam?

Isra Miraj menjadi peristiwa penting dalam Islam karena menunjukkan keagungan Allah SWT dan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.

11. Bagaimana cara mengamalkan hikmah dari Isra Miraj?

Hikmah dari Isra Miraj dapat diamalkan dengan memperkuat iman, meningkatkan ibadah, dan mensucikan jiwa.

12. Apa saja kontroversi seputar peristiwa Isra Miraj?

Kontroversi seputar peristiwa Isra Miraj antara lain mempertanyakan kebenaran peristiwa ini.

13. Apa sumber informasi tentang Isra Miraj?

Sumber informasi tentang Isra Miraj dapat ditemukan dalam Alquran dan hadits.

Kesimpulan

Isra Miraj adalah peristiwa penting dalam agama Islam yang menjadi bukti nyata keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya iman, ibadah, dan pensucian jiwa.

Hikmah dari Isra Miraj sangat besar, antara lain penguatan iman, peningkatan ibadah, dan mensucikan jiwa. Kita sebagai umat Islam hendaknya mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita terus meningkatkan iman kita, memaksimalkan ibadah kita, dan mensucikan jiwa kita agar kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kata Penutup

Isra Miraj merupakan peristiwa luar biasa yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Peristiwa ini menjadi pengingat akan keagungan Allah SWT dan kedudukan tinggi Nabi Muhammad SAW.

Mari kita ambil hikmah dari Isra Miraj dan terapkan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi umat muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- - Pengertian Iman kepada Malaikat dalam Perspektif Islam